Familieopstelling bijwonen bij Familieopstellingen Limburg

Herken je dit? Dat je in je leven keer op keer weer op een zelfde thema of probleem botst, waar je maar geen helderheid in krijgt en dat je verhindert voluit te leven.
Een familieopstelling kan inzicht geven in de onbewuste patronen die daar aan ten grondslag liggen en die vaak al vele jaren doorgegeven zijn van generatie op generatie. Een familieopstelling verbind je met jouw familiesysteem, jouw voorouders en hun lot waardoor je zelf weer beweging kunt brengen in wat vast zit, in wat zich steeds maar herhaalt in je leven.

Jij behoort tot een gezin, je gezin van oorsprong waarin je geboren bent. Dat gezin maakt op zijn beurt deel uit van een familie. Ieder familiesysteem heeft zijn geschiedenis, zijn eigen manier van omgaan met de dingen, zijn gevoeligheden, zijn gelukkige en verdrietige momenten…

Familieopstellingen – Wat Is Familieopstelling?

Familieopstellingen is een methode, ontwikkeld door de Duitser Bert Hellinger en wordt inmiddels in vele landen tijdens workshops ingezet om op levensvragen een antwoord te krijgen.
Door middel van een familieopstelling kom je op soms verrassende wijze in contact met je ‘familieziel’. Je familie van herkomst is het belangrijkste systeem waar je deel van uitmaakt. Onze familie en onze voorouders spelen een veel grotere rol in ons leven dan we vaak beseffen.
familieopstelling Limburg - familieopstellingen limburg- workshop |www.familieopstellingenlimburg.nl
Het bijwonen van een familieopstelling kan een verstrekkend effect hebben op alle deelnemers, ook als je tijdens een workshop geen eigen opstelling plaatst.Door werk van Bert Hellinger wordt steeds duidelijker dat belangrijke gebeurtenissen in een familie invloed hebben op het functioneren en welzijn van andere familieleden. Decennialange ervaring met de methode van familieopstellingen laat zien welke onzichtbare familiebanden aanwezig zijn en welke emotionele verstrikkingen kunnen ontstaan.
Uit liefde voor de familie kan een kind onbewust een last van een ander familielid op zich nemen. Soms leef je bewust of onbewust het leven van iemand anders. Je draagt een last voor iemand anders in de familie zonder dat je dat weet en zonder dat je dat wilt. Met een familieopstelling kan een verstrikking losgelaten en de ‘orde’ hersteld worden. Dit proces blijkt uiterst effectief en helend, zie de Werking van Familieopstellingen.

familieopstellingen limburg - wat is familieopstellingen |Familieopstellingen Limburg

Familieopstellingen – Hoe Werkt Het?

familieopstellingen Limburg - familieopstelling Limburg| www.familieopstellingenlimburg.nlAls je een thema inbrengt bij een familieopstelling, dan doe je dat zonder dat andere familieleden of collega’s aanwezig zijn. Het mag wel maar het is niet nodig dat in een workshop mensen die je kent aanwezig zijn.
In een kort gesprek geeft de vraagsteller, die in familieopstellingen de opsteller genoemd wordt, aan wat het thema is, een vraagstuk waar hij of zij helderheid over wil krijgen. Op basis daarvan beslist de begeleider welke delen worden opgesteld. Om in een workshop zichtbaar te kunnen maken wat in je familie of in je leven speelt, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde representanten. Dat zijn deelnemers uit de groep waarin je de opstelling doet die iets of iemand uit jouw systeem vertegenwoordigen.
De opsteller kiest uit de aanwezigen bij de workshop representanten voor de familieleden. Deze representanten krijgen een plaats in het vertrek ten opzichte van andere representanten. Bij het opstellen is het belangrijk dat de opsteller niet een van te voren bedacht beeld opstelt, maar zonder na te denken, op gevoel, de representanten op hun plaats zet.
Dan gebeurt steeds weer iets verrassends. Door de plaats die representanten nu innemen in een (familie)systeem waar ze vooraf totaal niets van wisten komt informatie vrij die te maken heeft met het onderwerp van de vraagsteller. In het proces daarna worden representanten verschoven en eventueel dialogen gevoerd om een gezonde plek voor de leden te vinden, met name voor de representant van de vraagsteller. Meestal komen inzichten tijdens of vlak na een opstelling. Ook is het mogelijk dat het een tijd duurt voor helder wordt wat in een opstelling te zien was.
Wat er in een opstelling gebeurt is moeilijk uit te leggen. Een opstelling begrijp je meestal pas door hem zelf te ervaren. Je hebt geen enkele voorkennis nodig om aan een workshop Familieopstellingen deel te nemen.

Familieopstellingen Limburg

Is je interesse gewekt? Zin om ook eens een opstelling mee te maken? Wij nodigen je van harte uit om een familieopstelling bij te wonen. Als vraagsteller of als representant. Ook als je alleen een opstelling wilt bijwonen om eens te zien hoe het in zijn werk gaat mag je je aanmelden. Kijk in de Agenda van familieopstellingenlimburg voor data van workshops en meld je aan. Van Harte Welkom bij Familieopstellingen Limburg.