Auteursarchief: Monique Jans

workshop familieopstellingen Limburg en Overijssel

December….

Wat is dat toch met de maand december? Het is de maand bij uitstek van melancholie, samenzijn, sfeer maken, het verlangen naar hoe het vroeger was, misschien eenvoudig maar liefdevol onder de boom, misschien willen weten waarom het vroeger zo anders leek of was. Of is het een verlangen naar het thuiskomen bij onszelf?

Soms is het samenzijn met familie een samenzijn waar een ondertoon van verdriet, angst, onzekerheid of zelfs een zwaarte in zit. Hoe kan dat toch dat soms die fijne kerstdagen niet zo gezellig aanvoelen als dat het van buitenaf wel lijkt?

Het gedicht staat niet voor niks aan kop van dit artikel, wij willen zo graag thuiskomen, thuiskomen bij onszelf. En hoe meer wij hebben moeten vechten en hoe langer onze reis duurt, hoe dieper ons verlangen zal zijn. En er komt een moment waarop je denkt: ‘nu is het moment gekomen, ik wil nu echt naar huis’. Dat is het moment dat je mag kiezen voor jezelf, hoe mooi is dat!
In een opstelling mag jouw verlangen er zijn, de blokkades en patronen worden zichtbaar gemaakt. Enkel al te zien en te erkennen van al dat is en was, geeft jouw de mogelijkheid de verstrikkingen los te maken en los te laten al dat niet van jouw is en te omarmen hetgeen van jou is, je verlangen.

In ons leven nemen we heel veel dingen mee op ons pad. Soms zijn het zaken of gebeurtenissen die al heel lang in ons familiesysteem zitten en die popelen om gezien te mogen worden. Denk hierbij aan oorlogsmisdaden, abortus, seksueel misbruik, de kerk, familieleden die failliet zijn gegaan of aan de drank, verstoten familieleden. Als dingen in ons systeem, onder de oppervlakte, verborgen blijven zullen ze altijd proberen zich op één of andere manier zichtbaar te worden. Denk hierbij aan uitingen in de vorm van langdurige familieruzies, verslavingen, geldproblemen, relationele problemen of werkgerelateerde problemen.

Deze zaken kunnen helder en duidelijk neergezet worden in een opstelling zodat jij kunt voelen en zien hoe jouw systeem er echt uitziet. Zonder grenzen kijken vanuit je hart naar hetgeen jouw bezig houdt. De enige die de grens stelt ben jij want jij blijft ten alle tijden de regisseur van je opstelling. Jij bent in jouw opstelling de hoofdpersoon, de belangijkste persoon op onze locatie. Onze taak is het om jouw opstelling professioneel, met liefde en respect, te begeleiden.

Dus…wil jij nu echt weten wat er in jouw leven speelt? Welk thema jouw ieder keer weer achtervolgt? En ben je niet bang om echt de diepte in te gaan? En wil je nu eens echt thuiskomen bij jezelf? Kom dan eens nog voor de feestdagen een middag naar één van onze workshops in Limburg of Overijssel, van harte welkom!

Familieopstellingen met paarden

Bijzonder, intens, liefdevol, prachtig en paardenkrachtig wordt het op zaterdag 12 augustus as. Een bijzondere workshop Familieopstellingen met paarden in samenwerking met Carla Melchior van Discover Coaching te Maastricht. Als Equine Assisted Coach, level 1 en 2, is zij geregistreerd en aangesloten bij het KREAC (Kwaliteitsregister Equine Assisted Coaching). Samen met ons professioneel opgeleid en passioneel team en met de ervaring, paarden, locatie en passie van Carla zullen wij deze dag familieopstellingen verzorgen.

Paarden hebben een hele bijzondere eigenschap, het spiegelend vermogen. Dit is een directe, krachtige en oordeelloze feedback. Paarden zijn net zoals mensen sociale wezens met verschillende karakters, stemmingen en houdingen. Ze voelen feilloos emoties, gevoelens, energie en intenties aan. Het paard kijkt naar jou in het hier en nu en zal reageren op jouw gedrag, energie en lichaamshouding. Verander jij je gedrag, energie of houding dan verandert het paard zijn reactie. Ze reageren vanuit hun natuur en niet vanuit een bepaalde rol of achtergrond. Zonder patronen, overtuigingen, standpunten en ideeën. Paarden zijn kuddedieren en prooidieren. Paarden zijn dienend aan het geheel en leven in het hier en nu. Voor hun gevoel van veiligheid is het van belang dat de kudde (het systeem) in balans is en iedereen daarvoor de juiste positie inneemt. Paarden reageren puur, zuiver, geduldig, liefdevol en zonder oordeel.

Vind jij dit nu ook zo bijzonder? Meld je dan aan en doe mee!

Wij hebben maximaal 3 plaatsen voor vraagstellers, voor representanten is geen maximum. De starttijd is 13.30 uur tot ca. 17.30. Voor koffie, thee, water en wat lekkers wordt gezorgd.
De prijs voor een vraagsteller bedraagt 75 euro, de prijs voor een representant is 25 euro.
Wil jij hieraan meedoen stuur dan een mail naar info@familieopstellingenlimburg.nl en geef hierbij aan of je als vraagsteller of representant aanwezig wilt zijn.

Bijzonderheden:
Kijk goed naar het weer van die dag want de opstellingen vinden plaats buiten in de bak.
Denk vooral aan goed schoeisel. De locatie van deze bijzondere dag is Discover Coaching, Bodemsweg 1, 6225ND Maastricht.

oude-wonden | familieopstellingen Limburg

Oude wonden hebben compassie, liefde en respect nodig om te helen

Oude wonden hebben compassie, liefde en respect nodig om te helen. Rationeel weten we wel dat ze er zijn en zetten we een stoer masker op om dit te verbergen. We nemen ons geen tijd of hebben niet de moed om deze wonden de emotionele aandacht te geven die ze verdienen. De wonden worden letterlijk en figuurlijk gemaskeerd.
De emotionele kant van deze wonden laat zich echter niet afleiden en zal er alles aan doen om zich te laten zien. Vaak hebben we niet door of lijkt het vergezocht dat onze fysieke klachten deels of geheel voortkomen uit emotionele wonden die gezien, gehoord en geaccepteerd willen worden.
Ernaar durven te kijken vanuit je hart vergt veel moed maar brengt je direct stappen verder dan je ooit dacht. De verbindingen die je ziet en weer mag aangaan zorgen ervoor dat heling van emotionele wonden kan plaatsvinden. Daarmee geef je jezelf ook een positieve boost om de fysieke klachten te verminderen die voortgekomen zijn uit jouw emotionele wonden.
Kom eens kijken wat een middag Familieopstellingen voor jou kan betekenen.

Stel je vraag of kom gerust kennismaken met opstellingenwerk en ons team door als representant aanwezig te zijn.
Graag tot zaterdag 11 februari as. bij Kasteel Geulzicht te Berg en Terblijt, Limburg of zaterdag 25 februari as. bij Fysiotherapie Dieze Oost te Zwolle, Overijssel.

Stress op het werk - Vechten -Vluchten of Verbinden |Familieopstellingen Limburg

Stress op het werk: Vecht je of vlucht je of verbind je?

Stress op het werk - Vechten -Vluchten of Verbinden |Familieopstellingen Limburg
Stress op het werk verbergen we vaak vernuftig. Stel dat je daardoor je positie zou verzwakken of je uitstraling negatief beïnvloedt.
Ik hoorde het verhaal van een hardwerkende man. Het gonsde in de lucht dat hij passief overkwam.
Dat triggerde enorm.
Omdat het in z’n hoofd een activiteit van jewelste was, om goed te presteren, om de juiste toon te zetten, om perfect werk af te leveren. En om de onuitputtelijke behoefte erbij te horen en er toe te doen om te zetten in het ervaren en erkenning.
Passief oordeel.
Een beoordelingsgesprek op de agenda.
Gonzende geruchten of gedachten.

Verbinding
Door de bomen het bos niet zien totdat je goed kijkt en een
onmogelijke onverwachte verbinding waarneemt.
Tussen jong en oud.
Hoe krijg je die verbinding tot stand?
Dat wat in de kern actief is maar niet gezien wordt?
Hoe doe je in hemelsnaam je hardste overtuigingen geen geweld aan om de geruchtmakende passiviteit tot zichtbare activiteit te laten worden.

Blijven groeien in de grond waar je geboren bent.
Als je naar de opstelling kijkt zie je het.
Als je meer weet kun je het ook zien.
Als je groeit verbind je.

Soms heb je een opstelling nodig om het te zien, te ervaren en dan blad te geven.
Het voorjaar komt. Ondanks de winter die nu nog spreekt.
Het gonst van passiviteit terwijl de activiteit op springen staat.

Doe jezelf recht en de ander ook, ervaar onze professionele concreet makende opstellingsvormen.

Van harte welkom,
Team Familieopstellingen Limburg en Overijssel

Er zijn nog plaatsen vrij voor zaterdag 11 februari as. in Limburg en voor zaterdag 25 februari as. in Overijssel, tot dan!

grond onder je voeten vandaan |familieopstelling limburg

Wat doe je als….

Wat doe je nou, en hoe doe je het, als je je omgevallen voelt. Als de bodem onder je voeten vandaan geslagen is.
Hoe krijg je weer verbinding met de wortels van waaruit je opgegroeid bent?
Hoe krijg je weer vertrouwen, en hoe krijg je weer groei in je leven?
Met ziektes, met vragen over depressie, met vragen over je familiesysteem kijken we in opstellingen naar de wortels. Naar de wortels van waaruit jij opgegroeid bent. En kijken we weer hoe de verbinding gemaakt kan worden, om weer tot stand te komen. Om weer recht op te kunnen staan.
Om weer de juiste plek te nemen, zodat jij bent wie je bent.

In opstellingen kijken we vol vertrouwen en zielsvol naar die plek en maken we wellicht de helende stap om weer te kunnen staan en door de bomen het bos weer te kunnen zien.

Heb je ’n vraag? Wil je het eens ervaren? Of wil je eens letterlijk op de plek van ’n ander staan? Kom dan ’ns langs. Je bent altijd van harte welkom.
Kijk in onze agenda voor de workshops familieostellingen in Limburg en in Zwolle.

Familieopstellingen ook bij eetproblemen

familieopstellingen ook als therapie ingezet bij eetproblemen

Wist jij dat familieopstellingen ook gebruikt worden bij gezondheidsproblemen en zeer zeker ook bij eetproblemen en het helpen bij afvallen? In de aflevering Bizarre eters van 16 februari jl. werden opstellingen ingezet om de onderliggende problemen van eetverslaving aan het licht te brengen, heel bijzonder maar zeer effectief bewezen.
Eetproblemen kunnen namelijk heel goed te maken hebben met zaken die in je jeugd hebben gespeeld of met een ongeziene belemmering uit je familiesysteem.
Het is ook om deze reden dat steeds meer therapeuten doorverwijzen naar familieopstellingen. Zonder de oorzaak aan te pakken zal een dieet altijd een gevecht blijven. Als het onderliggende probleem duidelijk en inzichtelijk is gemaakt kan er gerichter gewerkt worden naar een gezondere toekomst.
Onze unieke wijze van systemisch werken zijn al wijd bekend vanwege de professionaliteit, respect, liefde, vertrouwen en veiligheid.

Kom eens kijken hoe opstellingen werken en maak kennis met ons team of stel zelf je vraag. Kijk op onze agenda voor de aankomende data van onze workshops in Limburg en in Overijssel.

aanmelden familieopstellingen limburg en familieopstellingen overijssel

Tot zaterdag!
Team Familieopstellingen Limburg en Overijssel

Representant alleen voor Vraagsteller?

representant bij workshop familieopstellingen voor vraagsteller | Familieopstellingen Limburg en Overijssel

Vaak wordt gedacht dat je er als representant alleen bent om de opstelling voor de vraagsteller mogelijk te maken.
Ten dele is dit waar. De vraagsteller is heel dankbaar als een representant wil meewerken aan het inzichtelijk maken van zijn vraag. Het meewerken aan de vraag van een ander wordt door representanten als iets moois en bijzonders ervaren.
Het meedoen als representant aan een opstelling levert ook heel vaak iets voor jezelf op. Je wordt nooit zomaar gevraagd om een positie in de opstelling in te nemen. Toeval bestaat namelijk niet!
Na een opstelling horen wij heel vaak dat representanten ook zelf een antwoord op of inzicht in eigen vragen hebben gekregen,
of begrip hebben gekregen voor de situatie van een ander.
Een opstelling bijwonen, als vraagsteller of representant, werkt lang door op een dieper niveau. Hierdoor kun je het gevoel hebben dat er direct na de opstelling niets veranderd is, terwijl later blijkt dat er wel degelijk veranderingen hebben plaats gevonden.
Wij willen je van harte uitnodigen om het eens te komen ervaren. De ervaring is te bijzonder om in woorden te vangen.
Kijk voor de data van onze workshops en locaties op:
www.familieopstellingenlimburg.nl of
www.familieopstellingenoverijssel.nl
Heb je vragen over familieopstellingen? mail dan naar:
info@familieopstellingenlimburg.nl of naar
info@familieopstellingenoverijssel.nl

Inzicht via Familieopstellingen

Inzicht via Familieopstellingen | Familieopstellingen LimburgWe zijn soms onbewust het leven van iemand anders aan het leven. Het kan dat je een last draagt voor iemand anders in je familie. Dit weet je niet en dat wil je ook niet.

Familieopstellingen kan helpen om inzicht te krijgen welke plek je in je familie inneemt. Veel problemen in je persoonlijke leven, in je werk of je relaties vinden hun oorsprong in de zogeheten verstrikkingen in het familiesysteem.

Familieopstellingen is een methode die ons kan helpen hoe tot dan verborgen verbanden te zien en mogelijke manieren om ons, met respect en liefde, los te maken van deze verstrikkingen.
Het mooie aan familieopstellingen is Lees verder

Welke vragen bij een familieopstelling kun je stellen?

welke vragen kun je stellen bij familieopstellingenWelke vragen bij een familie-opstelling?
Familieopstellingen: niet alleen over familiekwesties

Eigenlijk is er geen vraag die je niet in een opstelling kunt stellen. De term familieopstellingen dekt een veel bredere lading dan je op het eerste gezicht denkt: het gaat zeker niet alléén over familiekwesties. Een opstelling kan bijvoorbeeld ook gaan over relaties, de opvoeding van je kinderen of over je werk.

Vragen voor een familieopstelling kunnen bijvoorbeeld zijn:

Lees verder