Categoriearchief: Kracht van familieopstellingen!

workshop familieopstellingen Limburg en Overijssel

December….

Wat is dat toch met de maand december? Het is de maand bij uitstek van melancholie, samenzijn, sfeer maken, het verlangen naar hoe het vroeger was, misschien eenvoudig maar liefdevol onder de boom, misschien willen weten waarom het vroeger zo anders leek of was. Of is het een verlangen naar het thuiskomen bij onszelf?

Soms is het samenzijn met familie een samenzijn waar een ondertoon van verdriet, angst, onzekerheid of zelfs een zwaarte in zit. Hoe kan dat toch dat soms die fijne kerstdagen niet zo gezellig aanvoelen als dat het van buitenaf wel lijkt?

Het gedicht staat niet voor niks aan kop van dit artikel, wij willen zo graag thuiskomen, thuiskomen bij onszelf. En hoe meer wij hebben moeten vechten en hoe langer onze reis duurt, hoe dieper ons verlangen zal zijn. En er komt een moment waarop je denkt: ‘nu is het moment gekomen, ik wil nu echt naar huis’. Dat is het moment dat je mag kiezen voor jezelf, hoe mooi is dat!
In een opstelling mag jouw verlangen er zijn, de blokkades en patronen worden zichtbaar gemaakt. Enkel al te zien en te erkennen van al dat is en was, geeft jouw de mogelijkheid de verstrikkingen los te maken en los te laten al dat niet van jouw is en te omarmen hetgeen van jou is, je verlangen.

In ons leven nemen we heel veel dingen mee op ons pad. Soms zijn het zaken of gebeurtenissen die al heel lang in ons familiesysteem zitten en die popelen om gezien te mogen worden. Denk hierbij aan oorlogsmisdaden, abortus, seksueel misbruik, de kerk, familieleden die failliet zijn gegaan of aan de drank, verstoten familieleden. Als dingen in ons systeem, onder de oppervlakte, verborgen blijven zullen ze altijd proberen zich op één of andere manier zichtbaar te worden. Denk hierbij aan uitingen in de vorm van langdurige familieruzies, verslavingen, geldproblemen, relationele problemen of werkgerelateerde problemen.

Deze zaken kunnen helder en duidelijk neergezet worden in een opstelling zodat jij kunt voelen en zien hoe jouw systeem er echt uitziet. Zonder grenzen kijken vanuit je hart naar hetgeen jouw bezig houdt. De enige die de grens stelt ben jij want jij blijft ten alle tijden de regisseur van je opstelling. Jij bent in jouw opstelling de hoofdpersoon, de belangijkste persoon op onze locatie. Onze taak is het om jouw opstelling professioneel, met liefde en respect, te begeleiden.

Dus…wil jij nu echt weten wat er in jouw leven speelt? Welk thema jouw ieder keer weer achtervolgt? En ben je niet bang om echt de diepte in te gaan? En wil je nu eens echt thuiskomen bij jezelf? Kom dan eens nog voor de feestdagen een middag naar één van onze workshops in Limburg of Overijssel, van harte welkom!

Familieopstellingen ook bij eetproblemen

familieopstellingen ook als therapie ingezet bij eetproblemen

Wist jij dat familieopstellingen ook gebruikt worden bij gezondheidsproblemen en zeer zeker ook bij eetproblemen en het helpen bij afvallen? In de aflevering Bizarre eters van 16 februari jl. werden opstellingen ingezet om de onderliggende problemen van eetverslaving aan het licht te brengen, heel bijzonder maar zeer effectief bewezen.
Eetproblemen kunnen namelijk heel goed te maken hebben met zaken die in je jeugd hebben gespeeld of met een ongeziene belemmering uit je familiesysteem.
Het is ook om deze reden dat steeds meer therapeuten doorverwijzen naar familieopstellingen. Zonder de oorzaak aan te pakken zal een dieet altijd een gevecht blijven. Als het onderliggende probleem duidelijk en inzichtelijk is gemaakt kan er gerichter gewerkt worden naar een gezondere toekomst.
Onze unieke wijze van systemisch werken zijn al wijd bekend vanwege de professionaliteit, respect, liefde, vertrouwen en veiligheid.

Kom eens kijken hoe opstellingen werken en maak kennis met ons team of stel zelf je vraag. Kijk op onze agenda voor de aankomende data van onze workshops in Limburg en in Overijssel.

aanmelden familieopstellingen limburg en familieopstellingen overijssel

Tot zaterdag!
Team Familieopstellingen Limburg en Overijssel

Verstoppen

Verstoppen

Ook bij ons team is het nieuws van de aanslagen in Parijs maar ook in de rest van de wereld hard aangekomen. De woorden “het is oorlog” raakt een ieder recht in zijn hart. Gevoelens van angst, onzekerheid en boosheid zijn dan niet meer dan normaal. Wij hebben geen pasklaar antwoord op al het geweld, was het maar waar. Dan zouden we geen seconde twijfelen om die aan jullie te geven.

Bij familieopstellingen draait het om systemisch werk, je familie of je organisatie. In systemen blijven vaak zaken lang verborgen en komen naar buiten op een andere, vaak belemmerende manieren. Deze zaken willen gezien en gehoord worden, dan pas krijgen ze rust in het systeem.  Het verstoppen van je gevoelens was in vroegere tijden bijna een must. Hierdoor zijn er veel onuitgesproken zaken nooit aan het licht gekomen en werd er bv. nooit gesproken over de gebeurtenissen in de oorlog  van je ouders of grootouders. Toch blijven deze zaken “zweven” in jouw systeem en kunnen je ook vandaag nog belemmeren in jouw leven. Je kunt onbewust de “last” dragen van je familieleden.

Wij hopen dat jullie de gevoelens over de gebeurtenissen van de laatste tijd niet verstoppen. Het uiten van je angst, boosheid of verdriet is helend, niet alleen voor jou maar ook voor jouw systeem. Blijf praten, ook  met je kinderen en voelen wat je voelt. Ze voelen je angst dus benoem het dat ook jij angst of verdriet hebt of heel boos bent. Als je het niet benoemt maken ze hun eigen invulling aan jouw gevoelens die vaak erger zijn als de werkelijkheid. Praat met je familie over gebeurtenissen, over zaken die er spelen. Laat ze niet “sudderen” omdat de tijd niet juist is of omdat je denkt dat de ander het niet aankan. Juist dan is de tijd om met elkaar het gesprek aan te gaan.

De kracht van systemisch werken is  om  onuitgesproken zaken aan het licht te brengen en zichtbaar te maken. Zodra jij ziet waar je belemmeringen vandaan komen kun je ook gericht aan de slag om een oplossing te zoeken.  En zoals altijd in het leven, de oplossing begint bij jezelf.

Looking out my window at the world.Sometimes confused,is it my world, your world or could we ever speak again about our world_(3)

 

 

 

Communicatie zonder woorden!

Communicatie zonder woorden!

Je familie opstellen en vervolgens zien en ervaren wat er dan gebeurd is heel waardevol. Het geeft vaak verheldering over bepaalde vraagstukken waar je niet uitkomt. Om een opstelling te kunnen doen zijn er ook representanten nodig, deze mensen hoeven geen familie te zijn van de vraagsteller.

De vraagsteller stelt deze mensen op voor de desbetreffende familieleden. Als je opgesteld wordt, ben je een representant van een familielid van de vraagsteller. De vraagsteller kan zo van een afstand waarnemen wat er in zijn of haar familie speelt. Er kunnen bijvoorbeeld verstrikkingen aan het licht komen, die hebben geleid tot stagnatie in het leven van de vraagsteller.  Blijft het feit dat geen duizend woorden kunnen uitdrukken wat opstellingen inhouden. Enkel het ervaren van opstellingen kunnen een duidelijk beeld scheppen en het diepe gevoel van dankbaarheid achterlaten dat je het hebt mogen meemaken.

Vanuit privacy overwegingen tonen wij geen foto’s van onze opstellingen en/of onze deelnemers. Wel willen wij jullie af en toe een inkijkje geven in de ruimte waar de opstellingen plaatsvinden, van onze locatie of andere momenten waarbij de privacy niet in het geding is.

“Opstellingen bieden de mogelijkheid álle feiten inzichtelijk te maken en op basis van die feiten te ontdekken waar,wat en hoe je optimale ontwikkelingen in gang kunt zetten, moves kunt maken, en niet onbelangrijk werkelijk kunt ervaren wát dat betekent”

Er kunnen ook voorwerpen worden ingezet als representant. Als voorbeeld werd in één van onze opstellingen de chaos als representant ingezet. De vraagsteller werd gevraagd om een voorwerp te kiezen voor de chaos zodat deze ook inzichtelijk werd.

Er werd niet één maar heel veel voorwerpen, nl. stoelen gekozen. Zie onderstaande foto voor  het resultaat van het inzetten van de chaos. Het neerzetten van de stoelen gebeurde zo snel en vanuit het hart dat wij er zelf ook door verrast werden. Een heel mooi voorbeeld van communicatie zonder woorden, de chaos was zeer aanwezig in de familie van de vraagsteller en werd hiermee wel heel duidelijk zichtbaar gemaakt.

Dit kan alleen gebeuren als er met diep vertrouwen, liefde en respect gewerkt wordt door alle deelnemers en begeleiders van de opstellingen. En dat is nu juist waar ons team de allerhoogste prioriteit heeft gelegd. Zonder deze basis geen opstellingen. Wij kijken vanuit ons hart!

stoelen als chaos - communicatie zonder woorden| familieopstellingen limburg Valkenburg

 

 

 

 

PS. Op 31 oktober as. zijn wij met onze familieopstellingen in Praktijk Dieze Oost, Zerboltstraat 61C te Zwolle en op 7 november as. zijn wij weer present op onze locatie Hotel Kasteel Geulzicht te Berg en Terblijt. Aanmeldingen voor deze workshops zijn natuurlijk al mogelijk via ons emailadres of onze facebookpagina!

Graag tot ziens in liefde en vertrouwen,

Rogier, Monique en Mirella

Team Familieopstellingen Limburg!

 

 

Je eigen plek innemen en eren!

Je eigen plek innemen en eren!

Een paar jaar na mijn geboorte begon ik te beseffen dat er 1 dag per jaar helemaal van mij was. Op die speciale dag kreeg ik een mutsje met een getal er op en ik was al weken van te voren bloednerveus. Mijn verjaardag, mijn jubileum!

Ik kon ook niet wachten om ouder te worden, hoopte zelfs dat als mijn broer of mijn zussen zouden blijven zitten op school ik hen zou inhalen. Dan had ik hun plek veroverd! Het is er nooit van gekomen en het zal ook wel niet meer lukken. Het hoeft ook helemaal niet meer.

Inmiddels ken ik mijn plek, mijn geboortedag, mijn geboortejaar. Het zegt alles en het zegt niets.

Het is dat wat mij gegeven is en waar ik het mee heb te doen en daar ben ik dankbaar en gelukkig mee. Ik begin weer als een kind zo blij te zijn dat uitgerekend mijn ene dag per jaar helemaal mijn dag is! Omdat er niemand is zoals ik.

Dat ik dankzij het feit dat mijn ouders er zijn ik dit kan, wil en mag beseffen en ook allemaal kan doen. Dat mijn kracht verscholen ligt in mijn eigen ikke.

Dat wil ik delen met ieder die zich misschien maar een sprankje van zichzelf hier in (h)erkent. Daarom begeleid ik familieopstellingen. Met hart en ziel en hoofd, kijken vanuit mijn hart.

Omdat ik een “ik”  ben is het onlosmakelijk verbonden met mijn oorsprong van bestaan: mijn ouders en ga zo maar door in de keten van verbindingen waaraan wij onze oorsprong te danken hebben.

Het is een hele organisatie dat bij elkaar te houden, laat staan er een beetje inzicht en uitzicht op te krijgen. Ik vind het niet makkelijk!

NLP Practitioner Familieopstellingen LImburgAls je dan zoals wij familie- en organisatieopstellingen gaat organiseren dan merk je hoeveel complexe en prachtige verbindingen er zijn. Dat het elke keer weer goochelen met planning is en dat de ene keer het als vanzelf gaat en de volgende keer er wat ‘tussen’ komt.

 

Dat je keuzes moet maken om op je eigen plek te kunnen blijven. Dat de modieuze filosofische stroming dat er geen waarheid is, geen stand houdt, omdat diversiteit slechts kan bestaan als je een eigen ware plek inneemt, dus keuze maakt voor jezelf.

Planning is een kader en roept bij mij ook verantwoordelijkheid op die tegelijkertijd verbonden is met mijn vertrouwen. In jou als representant of als vraagsteller.

Planning is ook samenwerking en afstemming binnen ons team. 16 mei is er weer een familieopstelling gepland. Samen gepland. We zijn alle drie bezield van ons werken met familieopstellingen. En daarom uniek en verbindend.

team familieopstellingen limburgGevend en nemend, omdat we zelf ook het recht en de plicht hebben onze plek vanuit ons eigen systeem te eren, op zijn minst te accept-eren. We gunnen het jou ook!

16 mei kan ik er zelf helaas niet bij zijn. Ondanks de gezamenlijk gemaakte planning.

Mijn plek is even bij mijn oorsprong te zijn, die kwetsbaar aan het worden is.  Mijn eerste oorsprong die een grens van ons fysieke leven aan het naderen is. Dat is nou eenmaal de natuur, die ook pijn doet maar bovenalles dankbaarheid geeft.

Soms moet je er even bij zijn. De keuze maken omdat dat is wat het is. Fysiek ben ik er in mei niet bij, maar ook dat is een plek. De plek van het niet weten, de plek van degene of dat wat er niet gezien of gehoord werd.

Het is er altijd, kijk maar eens vanuit je hart.

Dan weet je dat er wel een waarheid is, omdat je je plek mag, durft en moet innemen ten dienste van jezelf en jouw hele oorsprong.

Een prachtige mei familieopstelling gewenst met Monique en Mirella.

Kom tot bloei in dit voorjaar en tot ziens in juni.

Een warme groet

Rogier van Luijk

Individuele opstellingen

Individuele opstellingen

Bij Familieopstellingen Limburg begeleiden we opstellingen in groepen. Dit sluit niet uit dat wij de mogelijkheid bieden om individuele opstellingen te doen. Allen zijn wij gecertificeerd opsteller en bieden dit aan in onze individuele praktijken. Via www.wandelcoachlimburg.nl van Monique Jans-van Kuik,  www.aspiratiecoach.nl van Mirella Dohmen en via www.IONOI.nl van Rogier van Luijk kun je een afspraak maken voor een individuele opstelling.

individuele familieopstellingen Gisteren heb ik, Mirella, een prachtige individuele opstelling mogen begeleiden. Het gevoel was goed, het vertrouwen en respect aanwezig en het hart stond open.

De persoon in kwestie had Lees verder

De kracht van familieopstellingen!

Familieopstellingen, krachtiger kunnen wij het niet maken!

Kracht van Familieopstellingen |Familieopstellingen limburg.nl Bij geboorte krijgen wij het leven van onze vader en moeder. We krijgen onze unieke eigen plek in het familiesysteem. Uit liefde voor je ouders ontvang je alles wat zij je willen leren.
Daarna ga je zelf op reis in het leven.
Je komt dan soms tot de ontdekking dat niet alles verloopt zoals je had gedroomd.
Meestal heb je dan zelf al een gezin. Er komt een tijd dat je weer aan jezelf wilt toekomen. Lees verder